Dy簑r Telefoniczny

Telefon:

606 804 803

Poniedzia貫k 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00

W chwili obecnej jedyny kontakt to kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"Jesli matematyka jest krolowa nauk, to krolowa matematyki jest teoria liczb." /I.Kant/

Walne zebranie - 2020

Z A P R A S Z A M Y  C Z O N K Ó W

Ma這polskiego Stowarzyszenia Matematycznego K A N G U R.

na Walne Zebranie Cz這nków
w dniu 17 wrze郾ia 2020 r. o godz. 19.30
zdalnie - za pomoc Meet.
Cz這nkowie chc帷y uczestniczy w spotkaniu proszeni s o skontaktowanie si z nami za pom帷 adresu mailowego w celu otrzymania dost瘼u do spotkania.

Plan zebrania:
- podsumowanie ostatniej edycji konkursu,
- organizacja kolejnej edycji konkursu,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
- uregulowanie spraw cz這nkowskich,
- sprawy bie膨ce,

Serdecznie zapraszamy.
ZARZ.

Wyniki - Kangur 2020

Informujemy, 瞠:

- wyniki konkursu zostan udost瘼nione na kontach szkolnych koordynatorów konkursów w dniu 15 czerwca 2020 roku

- zgodnie z regulaminem w tej edycji nie przyznaje si tytu逝 lauret

- w tym roku nie organizujemy Uroczystego Wr璚zania Dyplomów na Uniwersytecie Jagiello雟kim

- wydawanie dyplomów, nagród za wynik bardzo dobry i miniatur przek豉damy na wrzesie. Decyzja ta jest spowodowana krótkim czasem jaki pozosta do ko鎍a roku szkolnego.

- dla szkolnych koordynatorów organizator centralny przewidzia za鈍iadczenie, podzi瘯owanie i upominek. Maj帷 na uwadze trudno軼i logistyczne, upominki i podzi瘯owania zostan rozes豉ne bezpo鈔ednio z Torunia do ka盥ej ze szkó.

KONKURS KANGUR 2020 - Pytania i odpowiedzi

Witam,

zebrali鄉y najcz窷ciej zadawane przez Pa雟twa pytania i postaramy si na nie odpowiedzie:

 

Gdzie znajd instrukcj dla ucznia?

INSTRUKCJA DLA UCZNIA - kangur - konkurs zdalny

 

Gdzie Szkolny Koordynator konkursu powinien szuka loginów i hase dla uczniów?

Loginy i has豉 Szkolny Koordynator konkursu znajdzie w pliku na koncie szko造: https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

Instrukcja dla ucznia jest równie dost瘼na na stronie kangura centralnego: https://www.kangur-mat.pl/

Ka盥a szko豉 jest przypisana do 12 konkursów:
- 6 kategorii próbnych, np. Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15
- 6 kategorii w豉軼iwych np. Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
Przy konkursach (w豉軼iwych godzinach) dla ka盥ej szko造 wy鈍ietla si login nauczyciela, a po prawej stronie jest aktywny przycisk "Zarz康zaj". Oczywi軼ie je郵i szko豉 nie ma uczniów z danej kategorii, nie przypisuje do niej uczniów.


Czy mog jeszcze zg這si uczestników, jak w latach poprzednich?

Nie, ale w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy.

 

Czy konkurs zdalny b璠zie w j瞛yku angielskim?

Nie, na platformie konkurs b璠zie tylko w j瞛yku polskim.

 

Czy udzia w wersji próbnej konkursu  jest obowi您kowy?

Nie, nie jest obowi您kowy, to jest tylko próba i pomóc uczestnikom oswoi si z platform konkursow.

 

Jak przypisa loginy do uczestników? Czy wg. w豉snego uznania, czy wg. jakiego klucza?
Tak wg. w豉snego uznania szkolnego koordynatora, konta nie powi您ane z kategori. Nauczyciel we w豉snych notatkach przypisuje do danego konta dziecko i stosownie do tego przypisuje dane konto do kategorii (w dwóch miejscach, konkurs próbny i konkurs).

 

Czy mam za這篡 konta uczniom na tej platformie oraz przes豉 uczniom ich loginy i has豉?
Nie.

Loginy i has豉 Szkolny Koordynator konkursu znajdzie w pliku na koncie szko造: https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

Instrukcja dla ucznia jest równie dost瘼na na stronie kangura centralnego: https://www.kangur-mat.pl/

 

Jak sprawdz wyniki moich uczniów?
Wyniki przyjd do szko造 wg. loginów. Nauczyciel przypisze je do uczniów wg. swoich notatek.

 

Czy uczniowie m這dsi - klasy 1-3 mog pisa konkurs w wersji papierowej?

Nie, w tym roku konkurs odbywa si tylko w wersji zdalnej.

 

Czy  mog zamiast uczestnika np. w kategorii Maluch wpisa innego uczestnika np. w kategorii Kadet? Suma uczestników nie zmieni si?

Tak, mo積a wpisa uczestnika z innej kategorii w ramach liczby uczestników, czyli posiadanych kont.

 

Czy je郵i b喚dnie zaznaczono przy regulaminie, 瞠 uczestnik jest pe軟oletni, to czy w zwi您ku z tym b璠zie to jaki problem?

Nie, nie b璠zie problemu.

 

Czy adres e-mail rodzica w przypadku niepe軟oletnich uczestników jest konieczny?

Nie, nie jest konieczny.

 

Na jakie konto ma si zalogowa szkolny koordynator konkursu Kangur i co na nim znajdzie?

Nauczyciel loguje sie na koncie szko造: https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

i tam znajdzie:
- swój logi i has這
- plik z loginami i has豉mi uczestników
- instrukcj dla opiekuna szkolnego
- instrukcj dla ucznia
Aby nie musia逍rzesy豉 instrukcji uczniom, jest ona równie dost瘼na 
na stronie kangura centralnego: https://www.kangur-mat.pl/

Czy ucze mo瞠 korzysta z innego konta, bo np. bra udzia w Bobrze?
Nie, w konkursie KANGUR mo積a korzysta tylko z kont utworzonych automatycznie przez organizatora centralnego.

Czy na serwerze nauczyciel wprowadza dane uczniów?
Nie, nauczyciel nie musi nic wpisywa na serwerze, a jedynie przypisa uczniów (odpowiednie loginy) do danej kategorii (w konkursie próbnymy i konkursie w豉軼iwym). To nie jest skomplikowane i idzie do嗆 sprawnie.

Czy powinnem widzie kategorie w której nie mam uczniów?
Tak, ka盥a szko豉 jest przypisana do 12 konkursów:
- 6 kategorii próbnych, np. Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15
- 6 kategorii w豉軼iwych np. Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
Przy konkursach (w豉軼iwych godzinach) dla ka盥ej szko造 wy鈍ietla si login nauczyciela, a po prawej stronie jest aktywny przycisk "Zarz康zaj" Oczywi軼ie je郵i szko豉 nie ma uczniów z danej kategorii, nie przypisuje do niej uczniów.

Jak przebiega przypisywanie uczniów?
Po zalogowaniu i wybraniu zak豉dki "Konkursy" wida list wszystkich konkursów od 瘸czka do Studenta zarówno próbne o nazwach np: Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15 jak i w豉軼iwe Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
Przy konkursach, które s przypisane do danej szko造 jest ikonka "i" oraz login nauczyciela (np. Kangur_XRGS). Zawsze jest ich 12 (6 kategorii próbnych i 6 kategorii  w豉軼iwych) Wybieramy tylko te kategorie, które nas interesuj.
Po przypisaniu do danego konkursu np. 畝czek, nale篡 ponowni wróci do zak豉dki "Konkursy", wybra inna kategori, np. Konkurs próbny - Kangur 畝czek i przypisa uczniów.

Jak zmieni b喚dnie przypisany login, do z貫j kategorii?
Nie ma k這potu, to do嗆 proste.
A. Po zalogowaniu wybra zak豉dk:     "Konkursy"
B. Przy konkursie, do którego b喚dnie przypisano ucznia klikn望:     "Zarz康zaj" --> "Zarz康zaj cz這nkami"
C. Na li軼ie "Obecni uczestnicy konkursu" przy b喚dnie wpisanym loginie wcisn望 przycisk: "Usu" i ju ucze jest wypisany. Dalej powtórzy procedur dopisywania do w豉軼iwej kategorii,tzn.
E. Wróci do konkursów, wybra zak豉dk:     "Konkursy"
F. Przy konkursie, do którego chcemy przypisa ucznia klikn望:     "Zarz康zaj" --> "Zarz康zaj cz這nkami"
G. Na dole strony w sekcji "Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu" przy opcji "Cz這nkowie szko造 nie przypisani do klas" wybra "Rozwi"
H. Wybra odpowiedni login, zaznaczy ptaszkiem z prawej strony i wcisn望 przycisk na dole strony "Dodaj".
KONIEC

 

Czy jest podzia podzia逝 na klasy: M1, M2, B1, B2 itd?

Ucze zostanie zapytany o klas zanim przyst徙i do testu i na tej podstawie system przyporzadkuje mu kategori.

 

Co nauczyciel ma zrobi przed konkursem?
Kroki dla nauczyciela:

Krok 1.

Zalogowa si na konto szko造 "kangurowe": https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

Krok 2.

Na koncie "kangurowym" nauczyciel ma:
- swój login i has這 do platformy dzwonek.pl
- instrukcj dla opiekuna szkolnego,
- list loginów i hase dla uczniów do platformy dzwonek.pl
- instrukcje dla ucznia

Krok 3.

Przypisa (w swoich notatkach) do loginów uczniów zg這szonych do konkursów i rozes豉 tym uczniom indywidualnie przypisane loginy i has豉. Mo瞠 w tym celu skorzysta z pomocy innych nauczycieli matematyki.

Krok 4.

Zalogowa si na platformie dzwonek.pl, zaakceptowa regulamin i przypisa loginy uczniów do odpowiednich konkursów wed逝g instrukcji. Ka盥y ucze do dwóch konkursów w swojej kategorii, próbnego i w豉軼iwego. Skrót poni瞠j.

A.   Po zalogowaniu i wybraniu zak豉dki "Konkursy" wida list wszystkich konkursów od 瘸czka do Studenta zarówno próbne o nazwach np: Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15 jak i w豉軼iwe Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45

B.   Przy konkursach, które s przypisane do danej szko造 jest ikonka "i" oraz login nauczyciela (np. Kangur_XRGS). Zawsze jest ich 12 (6 kategorii próbnych i 6 kategorii  w豉軼iwych) Wybieramy tylko te kategorie, które nas interesuj. Oczywi軼ie je郵i szko豉 nie ma uczniów z danej kategorii, nie przypisuje do niej uczniów.

C.   Przy konkursie, do którego chcemy przypisa ucznia klikn望:     "Zarz康zaj" --> "Zarz康zaj cz這nkami"

D.   Na dole strony w sekcji "Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu" przy opcji "Cz這nkowie szko造 nie przypisani do klas" wybra "Rozwi"

E.   Wybra odpowiedni login, zaznaczy ptaszkiem z prawej strony i wcisn望 przycisk na dole strony "Dodaj".

F.   Po przypisaniu do danego konkursu np. 畝czek, nale篡 ponowni wróci do zak豉dki "Konkursy", wybra inna kategori, np. Konkurs próbny - Kangur 畝czek i przypisa uczniów.

 

Czy uczestnicy musz zalogowa si do 22 maja, czy do daty swojego konkursu próbnego?

Uczniowie mog logowa si od teraz do czasu konkursu. Je郵i chc (najlepiej TAK) wzi望 udzia w konkursie próbnym powinni to zrobi przed swoj prób, czyli wskazane kategorie przed 25, 26 maja. Je郵i kto zaloguje si pó幡iej nie przekre郵a to udzia逝 w konkursie w豉sciwym.

 

Czy regulamin konkursu ulega zmianie?

Nie, struktura testu i sposób punktowania nie ulegaj zmianie, zmienia si tylko sposób z papierowego na elektroniczny. Z tego powodu zosta wyd逝穎ny czas o 15 minut. Konkurs b璠zie trwa 90 minut.

 

Czy mog dodawa uczniów do odpowiednich sesji konkursu przed  czy po zalogowaniu si ucznia na platform dzwonek.pl? Czy mog to zrobi zanim uczniowie zd捫 si zalogowa (wykorzystuj帷 tylko loginy przypisane do szko造), czy dopiero po  zalogowaniu uczniów?

Procesy s niezale積e. Mo積a ju przypisywa uczniów do kategorii. Ka盥y ucze powinien by przypisany do dwóch konkursów w danej kategorii, konkurs próbny i konkurs.

Jak przypisa uczniów do konkursów w danej kategorii?
1. Po zalogowaniu i wybraniu zak豉dki "Konkursy" wida list wszystkich konkursów od 瘸czka do Studenta zarówno próbne o nazwach np: Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15 jak i w豉軼iwe Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
2. Przy konkursach, które s przypisane do danej szko造 jest ikonka "i" oraz login nauczyciela (np. Kangur_XRGS). Zawsze jest ich 12 (6 kategorii próbnych i 6 kategorii  w豉軼iwych) Wybieramy tylko te kategorie, które nas interesuj. Oczywi軼ie je郵i szko豉 nie ma uczniów z danej kategorii, nie przypisuje do niej uczniów.
3. Przy konkursie, do którego chcemy przypisa ucznia klikn望:     "Zarz康zaj" --> "Zarz康zaj cz這nkami"
4. Na dole strony w sekcji "Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu" przy opcji "Cz這nkowie szko造 nie przypisani do klas" wybra "Rozwi"
5. Wybra odpowiedni login, zaznaczy ptaszkiem z prawej strony i wcisn望 przycisk na dole strony "Dodaj".
6. Po przypisaniu do danego konkursu np. 畝czek, nale篡 ponowni wróci do zak豉dki "Konkursy", wybra inna kategori, np. Konkurs próbny - Kangur 畝czek i przypisa uczniów.

 

Czy nauczyciel powinien by zalogowany w czasie konkursu?

Nie, nie ma potrzeby logowania si podczas konkursu. Nawet lepiej tego nie robi, aby nie przeci捫a platformy (ok. 9000 szkó). Natomiast warto by w jakim kontakcie z uczniami, gdyby pojawia造 si jakie k這poty techniczne aby potwierdzi nam masowo嗆 zjawiska (oby nie).

 

W jakiej formie b璠zie kangur sesja próbna i w豉軼iwa (trzeba b璠zie wydrukowa czy online)?

Konkurs przebiega w formie elektronicznej.

 

Czy b璠zie mo磧iwo嗆 wzi璚ia udzia逝 w sesji próbnej na telefonie?

Tak, platforma jest dostosowana do pracy na telefonie. Próba, to dobry moment aby prze獞iczy t mo磧iwo嗆.

 

Jak mog zmieni/poprawi nazwisko ucznia (pyta koorynator)?

Nazwisko wprowadza ucze je郵i chce. Nauczyciel nie mo瞠 tego zmienia. To przywilej u篡tkownika. Nam potrzebne s loginy i one si nie zmieniaj.

Jak mam przypisac ucznia do klasy?

Przypisanie do klasy nie jest potrzebne. Nauczyciel powinien jedynie przypisa uczniów do kategorii (ka盥ego do konkursu próbnego i w豉軼iwego). Wyboru klasy dokona ucze przyst瘼uj帷 do testu.


KONKURS KANGUR 2020!!!

W zwi您ku z ogóln sytuacj - szko造 zamkni皻e - konkurs Kangur 2020, który mia odby si 19 marca, by ju dwukrotnie przek豉dany.

 

W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu doszed do wniosku, 瞠 nie sposób dalej przek豉da zawodów i postanowi przeprowadzi je za po鈔ednictwem internetu na platformie: dzwonek.pl w zak豉dce KONKURSY.


W chwili obecnej stworzone zosta造 na tej platformie konta wszystkich szkó  bior帷ych udzia w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników.

 

Prosimy Szkolnych koordynatorów konkusru Kangur o zalogowanie si na swoje konto i zapoznanie si ze szczegó這wymi informacjami na temat przeprowadzenia konkursu.

 

 

Nowy termin konkursu - 28 maja 2020

Nowy termin przeprowadzenia konkursu zosta wyznaczony na 28 maja 2020 roku.

Z uwagi na to, 瞠 maturzystów nie b璠zie ju w szkole w tym czasie prosimy o poinformowanie ich o tym terminie i zaproszenie ich do udzia逝 w konkursie.

砰czymy Wam zdrowia i czekamy na konkurs...

Nowy termin konkursu - 16 kwietnia 2020

Szanowni Pa雟two, w zwi您ku z zawieszeniem zaj耩 w szko豉ch Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podj掖 decyzj o przeniesieniu zawodów na dzie 16 kwietnia 2020 roku.

Termin konkursu a koronawirus

Informacja organizatora ogólnopolskiego:

 

W czwartek, 12.03.2020 zostanie umieszczona informacja na
stronie www.kangur-mat.pl na temat organizacji Konkursu "Kangur
Matematyczny".

 

W zwi您ku informacj o zamkni璚iu szkó informujemy, 瞠 je郵i tylko b璠zie nam znany nowy termin konkursu to przeka瞠my go Pa雟twu - publikuj帷 na stronie oraz rozsy豉j帷 na skrzynki mailowe do zg這szonych szkó i koordynatorom.

Prosimy o wyrozumia這嗆. 


Kontakt telefoniczny

Zmienili鄉y godziny dy簑ru telefonicznego.

Aktualny numer telefonu to: 606 804 803

Nadal jednak preferujemy kontakt mailowy: konkurs[at]kangur-krakow.pl

KANGUR 2020

XXIX edycji konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2020

 

 

 

 ZOBACZ FILM!

 

Zaktualizowali鄉y informacje na stronie i jak co roku wys豉li鄉y do szkó informacje na temat konkursu.

Zach璚amy do rozpropagowania informacji o konkursie w Pa雟twa szko豉ch i sprawnym zebraniu listy uczestników, aby w terminie mo積a by這 uregulowa wszystkie formalno軼i i zg這si uczestników.

Termin zg這szenia udzia逝 w konkursie mija 31.01.2020 roku, jak co roku prosimy o bezwzgledne przestrzeganie tego terminu.

 

Wa積iejsze informacje:

02.01.2020-31.01.2020- termin zg豉szania uczestników

10 z - op豉ta za udzia

19.03.2020 - czwartek - dzie konkursu

 

Przypominamy równie, 瞠 preferujemy kontakt mailowy.

Walne Zebranie Cz這nk闚 Stowarzyszenia

Z A P R A S Z A M Y  C Z O N K Ó W

Ma這polskiego Stowarzyszenia Matematycznego K A N G U R.

na Walne Zebranie Cz這nków
w dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 19.00
w Zespole Szkó Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 26

Strona szko造

Plan zebrania:
- zmiana Statutu,
- organizacja kolejnej edycji konkursu,
- sprawy bie膨ce,

Serdecznie zapraszamy.
ZARZ.

XXIX edycja konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

Informujemy Pa雟twa, 瞠 aktualizacj strony planujemy na koniec listopada. Podamy wtedy niezb璠ne informacje na temat organizacji kolejnej ju 29 edycji konkursu. Zapraszamy Pa雟twa do przekazywania uczniom informacji o konkursie.

Ju teraz mo積a zg豉sza szko喚 do udzia逝. Przypominamy, 瞠 zg這szenie szko造 podpisane przez dyrektora i szkolnego koordynatora mo積a przesy豉 do nas mailem.

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,019,135 unikalne wizyty