Dy?ur Telefoniczny

Telefon:

606 804 803

Poniedzia?ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00

W chwili obecnej jedyny kontakt to kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"Celem obliczeń nie sš same liczby, lecz ich zrozumienie." /R. W. Hamming/

5.2018

Uroczyste podsumowanie
XXVII edycji Mi?dzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
odb?dzie si? 18 czerwca 2018 roku (poniedzia?ek) 
na Uniwersytecie Jagiello?skim
w budynku
Wydzia?u Matematyki i Informatyki
30-348 Kraków, ul. prof. Stanis?awa ?ojasiewicza 6

(zobacz lokalizacj? Campusu UJ) 
w sali 0004 na parterze
(na lewo od g?ównego wej?cia)


o godzinie   9.30 zapraszamy 133 uczestników z kategorii: ZA, 1M
o godzinie 11.00 zapraszamy 161 uczestnikówz  kategorii: 2M, 1B, 2B

o godzinie 12.30 zapraszamy 103 uczestnikówz  kategorii: 1K, 2K, 1J, 2J, 1S, 2S


Na uroczysto?? serdecznie zapraszamy Laureatów i uczestników, którzy uzyskali Wynik Bardzo Dobry wraz ze Szkolnym Koordynatorem Konkursu (lub rodzicem). Liczba zaproszonych ??cznie wynosi 397.

 

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich nagrodzonych spe?niaj?cych powy?sze kryteria o terminie i miejscu uroczysto?ci. MSM Kangur nie wysy?a imiennych zaprosze? dla uczestników.

Prosimy o dok?adne przestrzeganie godziny wr?czania nagród.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,057,196 unikalne wizyty